6 april 2016: conferentie levenstestamenten en het VN-Gehandicaptenverdrag

6 april 2016: conferentie levenstestamenten en het VN-Gehandicaptenverdrag

 

Op 6 april organiseert het ACFL een conferentie omtrent het VN Gehandicaptenverdrag betreffende vertegenwoordiging van wilsonbekwamen en levenstestamenten. Nederland zal naar verwachting voor de zomer overgaan tot ratificatie van dit verdrag. Aanleiding is het 40-jarig werkjubileum van onze collega Kees Blankman. Het betreft een conferentie on invitation. Personen die aanwezig zijn, zijn werkzaam in het notariaat (KNB) of binnen de rechterlijke macht of als onderzoeker geïnteresseerd, alsmede vertegenwoordigers van de organisaties ‘iederin’ en Alzheimer Nederland. Ook leden van het College voor de Rechten van de Mens, belast met de implementatie van het verdrag, zullen aanwezig zijn.

Drie internationale onderzoekers zullen op 6 april een inleiding verzorgen. Het betreft prof. Dagmar Brosey uit Keulen, prof. Michael Ganner uit Oostenrijk en Torbjörn Odlöw uit Zweden. Zij hebben in hun land allen bijzondere bemoeienis gehad met de implementatie van het VN Gehandicaptenverdrag en met meerderjarigenbescherming. Ter toelichting: prof. Brosey is vice-president van het in september in Berlijn te houden congres over Adult Guardianship (klik hier) en prof. Ganner is actief in onderzoek, zie hier de website van de universiteit van Innsbruck.


Reageren is niet mogelijk.