16 oktober 2015 promotie Geeske Ruitenberg

16 oktober 2015 promotie Geeske Ruitenberg

Geeske Ruitenberg heeft op 16 oktober 2015 succesvol haar proefschrift verdedigd. Het proefschrift is getiteld ‘De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind’. In dit boek wordt onderzocht in welke mate recht wordt gedaan aan het belang van het kind bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Voornamelijk wordt onderzocht hoe dit Verdrag in Nederland wordt toegepast. Ingegaan wordt op de achtergrond en totstandkoming(sgeschiedenis) van het Verdrag (deel I); de wijze waarop het Verdrag wordt toegepast (deel II); de toepassing van het Verdrag vanuit internationaal perspectief (deel II); en op ervaringen van kinderen en ouders die te maken hebben gehad met internationale kinderontvoering (deel IV). Ten slotte wordt in deel V van dit onderzoek een conclusie getrokken en worden aanbevelingen gedaan. Het lekenpraatje is hier terug te luisteren. Tevens is een interview met haar in het Noordhollands Dagblad hier terug te lezen.

 

Promotiefoto Geeske

 


Reageren is niet mogelijk.