Nieuws

16 oktober 2015 promotie Geeske Ruitenberg

16 oktober 2015 promotie Geeske Ruitenberg

Geeske Ruitenberg heeft op 16 oktober 2015 succesvol haar proefschrift verdedigd. Het proefschrift is getiteld ‘De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind’. In dit boek wordt onderzocht in welke mate recht wordt gedaan aan het belang van het kind bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Voornamelijk wordt onderzocht hoe dit Verdrag in Nederland wordt toegepast. Ingegaan wordt op de achtergrond en totstandkoming(sgeschiedenis) van het Verdrag (deel I); de wijze waarop het Verdrag…

Lees Meer Lees Meer

6 april 2016: conferentie levenstestamenten en het VN-Gehandicaptenverdrag

6 april 2016: conferentie levenstestamenten en het VN-Gehandicaptenverdrag

  Op 6 april organiseert het ACFL een conferentie omtrent het VN Gehandicaptenverdrag betreffende vertegenwoordiging van wilsonbekwamen en levenstestamenten. Nederland zal naar verwachting voor de zomer overgaan tot ratificatie van dit verdrag. Aanleiding is het 40-jarig werkjubileum van onze collega Kees Blankman. Het betreft een conferentie on invitation. Personen die aanwezig zijn, zijn werkzaam in het notariaat (KNB) of binnen de rechterlijke macht of als onderzoeker geïnteresseerd, alsmede vertegenwoordigers van de organisaties ‘iederin’ en Alzheimer Nederland. Ook leden van het…

Lees Meer Lees Meer

6 juni 2016: Colloquium ‘Vechtscheidingen: Hoe pakken wij ze aan?

6 juni 2016: Colloquium ‘Vechtscheidingen: Hoe pakken wij ze aan?

Georganiseerd door A-LAB, VU, NSCR en ACFL, Colloquiumzaal, NSCR, Boelelaan 1077a (ingang Buitenveldertselaan), Dagvoorzitter: prof. mr. Masha Antokolskaia (VU ACFL, A-LAB). Sprekers: prof. mr. Masha Antokolskaia, mr. Monique Fiege (rechter rechtbank Rotterdam), prof. mr. Lieke Coenraad (VU ACFL, A-LAB), Diane te Beek (gedragswetenschapper Altra) en Anne Smit (VU ACFL, A-LAB).

12 september 2016: International Symposium on Legal Protection of the Elderly

12 september 2016: International Symposium on Legal Protection of the Elderly

Venue: Vrije Universiteit Amsterdam Sprekers: Adrian Ward (Scotland, Solicitor, TC Young Solicitors), Prof. dr. Gerd Verschelden, Institute for Family Law, University of Gent, Belgium, Prof. dr. Wilbert Kolkman, Notarial Institute RUG, the Netherlands, Dr. Kees Blankman, ACFL, VU Amsterdam, the Netherlands, Prof. dr. https://www.cialissansordonnancefr24.com/acheter-cialis/ Frederik Swennen, Personal Rights & Property Rights, University Antwerp, Prof. dr. Masha Antokolskaia, ACFL, VU Amsterdam. For more information see the program Click here for the presentations of 12 September