Mr. S.J.C. (Susanne) Höfte

Mr. S.J.C. (Susanne) Höfte

suzanne

Susanne Höfte is in 2012 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van strafrecht met als specialisatie jeugdrecht. Sinds haar afstudeerscriptie is ze als onderzoeker betrokken bij het leefklimaat onderzoek in residentiele opvang van de Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Mede hierdoor is de interesse van de situatie van de kinderen in de verschillende jeugdinrichtingen gewekt. Susanne is als buitenpromovenda verbonden aan de VU met Caroline Forder en Geert Jan Stams als promotoren en Peer van der Helm als copromotor. Ze werkt aan het proefschrift: voldoet de uitvoeringspraktijk van de gesloten jeugdinrichtingen in Nederland aan de eisen zoals gesteld in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind op het gebied van vrijheidsbenemende maatregelen en behandeling onder dwang. Daarnaast is ze actief als gastdocent in het onderwijs.

 

Lijst van publicaties:

 

Artikelen:

S.J.C. Höfte, G.H.P. van der Helm, C. Forder & G.J.J.M Stams, Children’s rights and secure treatment in the Netherlands (in preparation).

S.J.C. Höfte, G.H.P. van der Helm & G.J.J.M. Stams, Het Internationaal recht en knelpunten in de uitvoering van de gesloten jeugdzorg: adviezen voor de praktijk. In: Justitiële Verkenningen, oktober 2012, p. 84-99.

Onderzoeksrapport. Het leefklimaat bij De Hoenderloo groep, locatie Hoenderloo. Hogeschool Leiden. Juli 2012.

 

Bijdrage aan boeken:

S.J.C. Höfte, Wetgeving geestelijke gezondheidszorg. In: G.H.P. van der Helm e.a. (red. 2013), Leefklimaat in de klinische forensische zorg. Amsterdam: WSP.