Mr. J. (Joske) Kaljee

Mr. J. (Joske) Kaljee

Joske

Joske heeft haar Bachelor Rechtsgeleerdheid behaald aan de Universiteit Utrecht (2010) en is vervolgens cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afstudeerrichtingen strafrecht en privaatrecht (2012). Tijdens haar studie liep ze stage bij de afdeling familie- en jeugdzaken van de Rechtbank Alkmaar. Verder was ze tijdens haar studie ruim twee jaar als vrijwilliger werkzaam bij de Kinder- en jongerenrechtswinkel te Utrecht. Na haar studie werkte ze als beleidsmedewerker bij een jeugdzorginstelling en als juridisch medewerker bij een klein advocatenkantoor in Utrecht. Daarnaast was ze ambtelijk secretaris van een klachtencommissie bij een gezondheidsinstelling. Zij was enige jaren als docent/onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling privaatrecht. Thans is zij familierechtadvocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten.

 

Lijst van publicaties

J. Kaljee, D. Sikkes & R. Warmerdam, ‘De rechter in de auto in plaats van de jongere in de cel?!’ in: C. Forder, W. Duijst & A. Wolthuis (red.), Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten, Leiden: Stichting NJCM-Boekerij 2012

K. Blankman en J. Kaljee, ‘Het levenstestament in de notariële rechtspraktijk’ (onderzoeksrapport), uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat 2013 (Gepubliceerd op de website van de KNB)

 

Voordrachten

‘Het levenstestament in de notariële rechtspraktijk’, voordracht tijdens het wetenschappelijke congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Concertgebouw Amsterdam 2013.

‘Rechtszittingen op locatie in de gesloten jeugdzorg’, voordracht tijdens de themamiddag van de Expertgroep Jeugdrechters, Raad voor de Rechtspraak Den Haag 2012.