Mr. I. (Ingeborg) van der Kamp

Mr. I. (Ingeborg) van der Kamp

ingeborg

Afgestudeerd in de richting Internationaal Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (2000). Na enkele uitstapjes in het vreemdelingenrecht, waaronder enige jaren bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, sinds augustus 2007 werkzaam als senior-gerechtssecretaris bij het team Familie van de Afdeling Civiel recht van het gerechtshof te Den Haag. Daarnaast auteur bij de kennisbank Burgerzaken, module Internationale Burgerlijke Stand van Reed Business en lid van de afdelingsraad Rotterdam van de vereniging KRO. Sinds februari 2013 tevens werkzaam als (buiten)promovendus aan de Vrije Universiteit. Het promotieonderzoek betreft de rechterlijke toetsing van de door partijen in het kader van de echtscheiding gemaakte afspraken over de gevolgen van de echtscheiding. Promotoren zijn M.V. Antokolskaia en L.M. Coenraad .

 

Lijst van publicaties:

 

De rechterlijke toetsing van door partijen in het ouderschapsplan gemaakte afspraak ter zake kinderalimentatie, WPNR 25 mei 2013/6976.

Het regelen van kinderalimentatie en het zelfstandig oordeel van de rechter, WPNR, 6 oktober 2012/6945.

De zorgregeling van art. 1:253a van het Burgerlijk Wetboek, WPNR, 12 maart 2011/6878.

De voorrangsregel van art. 1:400 van het Burgerlijk Wetboek, WPNR, 5 december 2009/6822.

Ontzegging van de toedeling van de zorg- en opvoedingstaken (zorgregeling) bij gezamenlijk gezag?, WPNR, 10 oktober 2009/6814.

Van omgang naar toedeling van de zorg- en opvoedingstaken, FJR 2009,70.