Dr. mr. N. D. (Naomi) Spalter

Dr. mr. N. D. (Naomi) Spalter

naomi

Gestudeerd aan de Hebrew University te Jeruzalem in Israël (2000). Afgestudeerd in de richtingen Privaatrecht en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2006). Sinds 2006 werkzaam als promovendus aan de Vrije Universiteit voor de sectie Familie- en Jeugdrecht. Zij is in 2013 gepromoveerd met als onderwerp de grondslagen van partneralimentatie. Thans is zij juridisch medewerker bij het Gerechtshof Den Haag. Voornaamste onderzoeksterreinen: Nederlands echtscheidingsrecht, rechtsvergelijking, empirisch onderzoek, Joods echtscheidingsrecht.

 

Lijst van publicaties

 

Dissertatie:

N.D. Spalter, Grondslagen van partneralimentatie. VU Vrije Universiteit (Den Haag: Boom, 2013). Promotoren prof. dr. M.V. Antokolskaia, prof. dr. L.M. Coenraad, copromotor prof. dr. H.-J. Schulze. Promotiedatum 18 september 2013, klik hier voor inzien van het proefschrift.

 

Artikelen:

‘Gevangen in het huwelijk’, FJR 29, p. 37-43.

‘Actuele ontwikkelingen in alimentatiestelsels van vier landen’, FJR 12, p. 303-305.

‘Duur van partneralimentatie. Maatwerk in plaats van ingrijpende verkorting’, NJB 2012, p. 1577-1582.

‘Praktische toepassing van de grondslagen van partneralimentatie in de alimentatieprocedure’, in: M.V. Antokolskaia & B. Breederveld (red.), Partner- en kinderalimentatie: knelpunten en voorstellen voor verbetering, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013.

Grondslagen van partneralimentatie (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013

 

Voordrachten:

‘De grondslagen van partneralimentatie’, voordracht op de onderzoeksmiddag van de Faculteit Rechtsgeleerdheid VU, Amsterdam (2007).

‘De grondslagen van partneralimentatie’, voordracht op de 12e Ius Commune Congres, Luik, België (2007).

‘Grounds for maintenance obligations between former spouses’, voordracht op de 13th World Conference of the International Society of Family Law, Family Finances, Wenen, Oostenrijk (2008).

‘Grondslagen van partneralimentatie. Is partneralimentatie nog van deze tijd?, voordracht op de onderzoeksdag van de Faculteit Rechtsgeleerdheid VU, Amsterdam (2007).