Dr. mr. G.C.A.M. (Geeske) Ruitenberg

Dr. mr. G.C.A.M. (Geeske) Ruitenberg

geeske
Afgestudeerd aan de Vrije Universiteit met als afstudeerrichtingen Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht (2001). Sinds 2002 werkzaam aan de Vrije Universiteit bij de afdeling Privaatrecht als respectievelijk adjunct onderzoeker, assistent in opleiding (aio) en docent/onderzoeker. Geeske is gepromoveerd in 2015 op een proefschrift over het belang van het kind bij de toepassing van het Haags Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV). Het proefschrift is online beschikbaar, klik hier. Zij is lid van de werkgroep Jeugdrecht en gezondheidsrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Zij is auteur van diverse publicaties over met name kinderrechten en kinderontvoering. Voornaamste onderzoeksterreinen: internationale kinderontvoering, internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, jeugdrecht, Nederlands familierecht.

 

Lijst van publicaties

 

Boeken/Rapporten:

G.C.A.M. Ruitenberg, De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind (proefschrift VU Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, prom./coprom.: prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia & prof. dr J.E. Doek, 2015.

M.V. Antokolskaia & G.C.A.M. Ruitenberg, Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden. Een rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie, Den Haag: WODC Ministerie van Justitie 2008. Klik hier om het rapport in te zien.

G. Ruitenberg, Enforcement Issues under the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction – National Report on the Netherlands, 2007 (ongepubliceerd).

N. Lowe & G. Ruitenberg, Country Report: Netherlands, National Center for Missing & Exploited Children 2005.

M. Bruning & G.C.A.M. Ruitenberg (red.), Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief, Amsterdam: SWP 2005.

G.C.A.M. Ruitenberg, Het internationaal kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak, Amsterdam: SWP 2003.

 

Artikelen:

M.V. Antokolskaia & G.C.A.M. Ruitenberg, ‘De rol van de Centrale Autoriteit in kinderontvoeringszaken in het licht van het beginsel van de ‘equality of arms’’, FJR 2009-5, p. 124-130.

G. Ruitenberg, ‘Kinderontvoering: de mythe voorbij’, Pedagogiek in Praktijk 2006-32, p. 37.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Internationale kinderontvoering: cijfers en straffen’, FJR 2006-7/8, p. 182-188.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘International Child Abduction: an Unsolvable Problem?’, Griffin’s View 2006-1, p. 9-18.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Afscheid van Prof. mr. J.E. Doek: symposium en afscheidsrede’, Rechtshulp 2004-11/12, p. 27-31.

K. Blankman & G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Opneming en behandeling van minderjarigen in psychiatrische ziekenhuizen; om gestoord van te worden?’, FJR 2004-9, p. 217-225.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘De uitdaging van het kinderrechtenverdrag voor de Nederlandse rechtspraak’, FJR 2004-2, p. 30-35.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Het terughalen van ontvoerde kinderen’, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind 2003-4, p. 2-4.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Kindermishandeling: Morgen niet meer’, (verslag van RAAK manifestatie ‘Morgen niet meer’ gehouden op 20 november 2002), Rechtshulp 2003-1, p. 3-6.

 

Annotaties:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 februari 2003, nr. 200206781/1, JV 2003-5, 135 (p. 448-452).

P.E. Minderhoud & K.M. Zwaan (red.), Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005, annotatie bij nr. 25, ABRS 23 september 2004, p. 111-114.

HR 18 maart 2005, JIN 2005-5, 187.

Rechtbank Utrecht (tussenbeschikking) 13 april 2005; 190630/ FA RK 05-685, LJN: AT3895, JIN 2005-6, 230.

Noot bij: EHRM. (02-11-2010), NJCM-bull 2011-6/7, (Redelijke termijn in kinderontvoeringszaken. Van den Berg en Sarri t. Nederland). p.738-746.

 

Congresbijdragen/papers:

G.C.A.M Ruitenberg, Internationale kindervoering. Stand van zaken, verzet van het kind? In Ius Commune Conference Amsterdam Workshop Family Law (2012).

G.C.A.M.Ruitenberg, Het internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak. In Lezing op NJCM-studieavond Kinderrechten, te Utrecht (2003).

G.C.A.M. Ruitenberg, Het kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak. In Lezing op themadag “De uitdaging van het kinderrechtenverdrag voor Nederland” georganiseerd door ACK/DCI. Vrije Universiteit Amsterdam (2003).