Dr. mr. B. (Bart) Breederveld

Dr. mr. B. (Bart) Breederveld

Bart

Afgestudeerd Nederlands en Notarieel recht aan de Vrije Universiteit (1976). Sinds 1979  werkzaam als advocaat, verbonden aan Rensen advocaten te Alkmaar. Voornaamste aandachtsgebied: afwikkeling van vermogen na echtscheiding en overlijden. Sinds 1983 tevens als docent verbonden aan de Vrije Universiteit, aanvankelijk voor het onderwijs in het personen- en familierecht, later ook ten behoeve van het onderwijs in het goederen- en insolventierecht. Raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Gravenhage. In 2008 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op het proefschrift “ De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding”. Redactielid van het tijdschrift voor familie en jeugdrecht (FJR). Lid van de werkgroep juridisch van de vFAS. Als docent verbonden aan de specialisatieopleiding vFAS (IMFO). Docent ten behoeve van diverse postdoctorale opleidingen, waaronder Elsevier, Kluwer, Lexlumen, OSR, SSR en Vulaw. Auteur van diverse artikelen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Voornaamste onderzoeksterrein en deskundigheid: verdelen en verrekenen na echtscheiding.

 

Lijst van publicaties

 

Breederveld, B. Echtscheidingsprocedures en de procedures over de verdeling, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 1993, nummer 10, p. 218-222.

Breederveld, B. Verdeling en kort geding, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2001, nummer 9, p. 236-244

Breederveld, B. De kantonrechter en de verdeling van een auto, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2002, nummer 11, p. 283-288

Breederveld, B. De kantonrechter kan verdelen, JBN oktober 2002, p. 212-213

Breederveld, B. Afschaffing algehele gemeenschap van goederen, waarom eigenlijk, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2003, nummer 10, p. 189-203

Breederveld, B. Vermogensverschuiving tijdens het huwelijk, EB 2003, nummer 11/12, p. 175-…

Breederveld, B. Het voorhuwelijkse vermogen en het verrekenbeding, EB 2005, nummer 5, p. 65-69

Breederveld, B. De directeur-groot aandeelhouder, diens aandelen en niet uitgekeerde ondernemingswinst en het (niet uitgevoerd) periodiek verrekenbeding, EB 2006, nummer 2, p. 45-51

Breederveld, B. De aanpassing van de algehele gemeenschap van goederen, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2009, nummer 3, p. 66-70

Breederveld, B. Onderhoud of verfraaiing? EB 2010, nummer 2, p. 17-20

Breederveld, B. Het tijdstip van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, UCERF, 2010, p

Breederveld, B. Lotsverbondenheid en het recht op levensonderhoud Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2010, nummer 5 (editorial)

Breederveld, B. Smartengeld, verknochtheid en zaaksvervanging, de wederbelegging van een smartengelduitkering niet verknocht en geen zaaksvervanging? Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2010, 6815, p. 809-818.

Breederveld, B.Ouderschapsplan en huwelijksgemeenschap, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2011, nummer 1 (edototial)

Breederveld, B. Griffierechten en echtscheiding, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2011, nummer 6 (editorial)

Breederveld, B., Labohm, A.L. & Stollenwerck, A.H.N. De gerechtelijke verdeling en de rol van de notaris daarbij; er is werk aan de winkel. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 2012, 6943.

Breederveld, B. De gemeenschap die moet worden verdeeld. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2012(50).

Breederveld, B. De wet aanpassing gemeenschap van goederen. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2012, 202(2), 38-42.

Breederveld, B. De kosten van de huishouding in het zicht van de echtscheiding (editorial). Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2012.

Breederveld, B. Scheiden zonder rechter (editorial). Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2013(3).

 

In voorbereiding:

De aangepaste gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding

(serie praktijk familierecht nr. 2, Kluwer)