Prof. mr. E. (Bert) Niemeijer

Prof. mr. E. (Bert) Niemeijer

bert

Bert Niemeijer is jurist en socioloog. Tot 1998 werkte hij als hoofddocent criminologie en rechtssociologie op de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij ging vervolgens werken bij het WODC en behield een deelaanstelling aan de VU. In 2008 nam hij afscheid van het WODC als afdelingshoofd en plv. directeur en ging aan de slag als coordinator strategieontwikkeling. Momenteel is hij bij de Directie Strategie in het bijzonder verantwoordelijk voor strategische vraagstukken waarin recht, sale rechtsstaat en de werking ervan een belangrijke rol spelen. In dit kader begeleidt hij momenteel onder meer onderzoek inzake de rechtsstatelijke dilemma’s van de Raad voor Kinderbescherming. Hij is (bijzonder) hoogleraar rechtssociologie bij de Juridische faculteit van de Vrije Universiteit. In die hoedanigheid publiceert hij regelmatig, onder meer over mediation, rechtspraak en evaluatie van wetgeving. Onlangs redigeerde hij een themanummer van ‘Recht der Werkelijkheid’ over Zorg en Recht. Hij begeleidt momenteel (met Antokolkaia en Coenraad) het proefschrift van van der Lans over het ouderschapsplan.

 

Lijst van publicaties

 

Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht. Een buitenlands perspectief, Bestuurskunde, jrg. 9, november 2000, nummer 7, 349-357 (met drs. N.Baas)

Problematische schuldsituaties; van faillissement naar schuldsanering van natuurlijke personen, Justitiële Verkenningen, nr 2, 2000, p. 31-44 (met drs. N. Jungmann)

Inleiden in de academische criminologie, Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 42, 2000, nr. 1, p. 71-77

Judicial organization in the Netherlands: innovation under pressure, Paper for the Annual Meeting of the Law and Society Association, Miami, May 26-29

Criminaliteitsbeeldanalyse: problemen en mogelijkheden. In: Hans Moerland en Ben Rovers (red.), Criminaliteitsanalyse in Nederland, ‘s Gravenhage, Elsevier, 2000, pp. 293-308 (met P. Meesters)

Van schuld naar schone lei. Evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, Den Haag, WODC, Ministerie van Justitie, WODC-reeks Onderzoek & Beleid, nr. 192 (met N. Jungmann en M.J. ter Voert (225pp)

Van schuld naar schone lei: de Wsnp geëvalueerd Schuldsanering, juni 2001, nummer 3, p. 1-4 (met N. Jungmann en M.J. ter Voert)

Rescheduling debt: between debt management and debt collection, Paper for the Annual Meeting of the Law and Society Association, Budapest, 4–7 July, 2001 (met prof. N. Huls en drs. N. Jungmann)

Onderzoek onder vuur, Column Justitiemagazine, nr. 1, 2002

Belgen en Nederlanders over criminologie, de beoefening en de opleiding, Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 44, 2002, nr. 2, p. 182-186

Ruimte voor mediation: evaluatie van projecten bij de rechterlijke macht en gefinancierde rechtsbijstand, Den Haag,   Boom Juridische uitgevers / Ministerie van Justitie, WODC, 2003 Onderzoek en beleid, nr. 210 (met L. Combrink-Kuiters en M. ter Voert), 1-222

De evaluatie van de twee landelijke mediationprojecten, Tijdschrift voor Mediation, jrg. 7, nr. 4, 2003, pp. 76-83 (met L. Combrink-Kuiters)

Mediation in de justitiële infrastructuur “de evaluatie van de twee landelijke mediationprojecten”, Justitiële verkenningen, jrg. 29, nr. 8, 2003, pp. 8-21 (met L. Combrink-Kuiters)

Can voluntary debt settlement and consumer bankruptcy coexist? The development of Dutch insolvency law, in: J. Nieuni-Kiesilainen, I. Ramsay, W.C. Whitford, Consumer Bankruptcy in global perspective, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2003, pp. 303-318 (met N. Huls en N. Jungmann)

Empirisch-theoretisch onderzoek en rechtswetenschap, Nederlands Juristenblad, jrg. 79, nr. 28, 2004, p. 1434-1436 (met Frans L. Leeuw)

Mediation, andere rechtshulp: de onderzoeksresultalen, Rechtshulp, nr. 2, 2004, p. 2-7 (met L. Combrink-Kuiters)

Boekbespreking diss. Heleen Weyers: Euthanasie: het proces van rechtsverandering, Themis, jrg. 6, nr. 165,   2004, p. 321-324

Vertrouwen onder druk. Vrije juridische beroepen tussen professie en commercie, Justitiële verkenningen, jrg. 31, nr. 3, 2005, pp. 9-31 (met M. ter Voert)

Een pleidooi voor integrale sociale wetenschap, Nederlands Juristenblad, jrg. 80, nr. 12, 2005, p. 636-637 (met M. Croes)

Bestuurlijke boetes: extra werk voor de rechtspraak?, Justitiële verkenningen, jrg. 31, nr. 6, 2005, pp. 73-84 (met M. D. van Ewijk)

Court-based mediation in The Netherlands: research, evaluation and future expectations, Penn State Law Review, vol. 110, nr. 2, pp. 101-136,   (met M. Pel)

Juridische kwaliteit, Openbaar Bestuur, nr 1 januari 2006, p. 31

Verdeling van rechtspraak, Beleidswetenschap, jrg. 20, nr. 1, pp. 30-47

The actuality of a review of a Dutch book in a Briths periodical by an American, In : Articles in honour of John Griffths, Groningen, Juridische Faculteit RUG, pp. 119-132

Vanishing or increasing trials in the Netherlands?, Journal of dispute resolution, vol. 2006, nr. 1, pp. 71-107 (met C. Klein Haarhuis)

Incentives for mediation, Tijdschrift voor conflict hantering, special issue, NMI, pp. 6-8

Een wereld van geschillen. Over het gebruik van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, Oratie, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Kenmerken, problemen, en inkomensposititie, Cahier 2007- 10, WODC, Den Haag (met G. Maas)

Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005, Cahier 2007- 8, WODC, Den Haag (red. met J. van Erp, R. Meijer en M. Ter Voert)

Verschillen in aflossingscapaciteit tussen bevolkingsgroepen (deel 1) Wat zijn de risicogroepen?, Tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering, augustus 2007, nummer 4, pp. 1-4 (met G. C. Maas)

Verschillen in aflossingscapaciteit tussen bevolkingsgroepen (deel 2) Welk perspectief is er voor risicogroepen?, Tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering, oktober 2007, nummer 5, pp. 5-8 (met G. C. Maas)

Beleidsrelevantie: overschatte bedreiging van kwaliteit van onderzoek, In: Ethiek van empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek, A. Soeteman, F. van den Born (samenstellers), Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Amsterdam, pp. 53-58

Met recht risico’s reduceren, Beleid en Maatschappij , september 2007, nummer 3, jrg. 34,   pp. 168-179 (met P.van Wijck)

Wet en werkelijkheid, bevindingen uit evaluaties van wetten, Ministerie van Justitie, WODC, Den Haag, 2008, Onderzoek en Beleid, nr. 267 (met   C.M. Klein Haarhuis), 1-285

‘Hoeveel recht kunt u betalen? Over verklaringen van geschilgedrag en het gebruik van procedures’. In: W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (red.), Gedrag en Privaatrecht – Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag: BJU 2008 (met C.M. Klein Haarhuis), p. 537-561

‘Wetten in werking. Over interventies, werking, effectiviteit en context.’ Recht der Werkelijkheid, 2008-2: 9-35 (met C.M. Klein Haarhuis)

‘Synthesising legislative evaluations – Putting the pieces together’, Evaluation, SAGE Publications, 2009 Vol. (15) 4: 1-23 (met C.M. Klein Haarhuis)

‘Het Nederlandse rechtbestel in Europees perspectief’, Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 4, 2009, pp. 1-153 (red. met F.C.J. van der Doelen en M.P.C. Scheepmaker )

‘Aantallen civiele rechtszaken in Nederland en elders; een vergelijking in de tijd en in Europa’, Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 4, pp. 80-95 (met C.M. Klein Haarhuis)

‘De ontwikkeling van criminologisch onderzoek voor beleid en praktijk’, Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 51, 2009, nr. 2, p. 154-174

Justitie = Sociale Cohesie, Ministerie van Justitie, Den Haag, 2009 (red., met Ellen van den Berg e.a.)

Uitspraak in opspraak. Geweld tegen overheidsdienaren’. In: Nienke Doornbos, Nick Huls, Wibo van Rossum (red.), Rechtspraak van buiten, Kluwer

‘Leeftijdsgrenzen in het jeugdstrafrecht’, Sancties, 2010, p. 233-246 (met G.P. Hoekendijk)

Zorg en Recht, Recht der Werkelijkheid, 2010 (31) 3, (redaktie met N. Huls)

Zorg en Recht, een ongelukkig begrippenpaar, Recht der Werkelijkheid, 2010 (31) 3, p 91-100, (met N. Huls)