I. (Ingeborg) van der Kamp LLM

I. (Ingeborg) van der Kamp LLM

ingeborg

Ingeborg van der Kamp is an external PhD student. She combines her part-time work on a PhD thesis at the Vrije University of Amsterdam with a position as senior secretary at the Court of Appel of the Hague. In her Ph.D. thesis she is dealing with the Judicial scrutiny of the arrangements made by the parties in the framework of divorce regarding the ancillary matters. She graduated in law from the University of Rotterdam.

 

List of Publications:

 

Articles:

De rechterlijke toetsing van door partijen in het ouderschapsplan gemaakte afspraak ter zake kinderalimentatie, WPNR 25 mei 2013/6976.

Het regelen van kinderalimentatie en het zelfstandig oordeel van de rechter, WPNR, 6 oktober 2012/6945.

De zorgregeling van art. 1:253a van het Burgerlijk Wetboek, WPNR, 12 maart 2011/6878.

De voorrangsregel van art. 1:400 van het Burgerlijk Wetboek, WPNR, 5 december 2009/6822.

Ontzegging van de toedeling van de zorg- en opvoedingstaken (zorgregeling) bij gezamenlijk gezag?, WPNR, 10 oktober 2009/6814.

Van omgang naar toedeling van de zorg- en opvoedingstaken, FJR 2009,70.