Dr. G.C.A.M. (Geeske) Ruitenberg

Dr. G.C.A.M. (Geeske) Ruitenberg

geeske

 

Geeske finished her studies Private Law and Public Law in 2001. Thereafter she completed a research at the Vrije Universiteit on the direct applicability of the Convention on the Rights of the Child in Dutch case law. After that she completed a PhD research on the Hague Convention on the civil aspects of international child abduction and became lecturer at the Faculty of Law of the Vrije Universiteit.

 

List of publications:

 

Books/Reports:

G.C.A.M. Ruitenberg, De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind (proefschrift VU Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, prom./coprom.: prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia & prof. dr J.E. Doek, 2015.

M.V. Antokolskaia & G.C.A.M. Ruitenberg, Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden. Een rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie, Den Haag: WODC Ministerie van Justitie 2008. Klik hier om het rapport in te zien.

G. Ruitenberg, Enforcement Issues under the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction – National Report on the Netherlands, 2007 (ongepubliceerd).

N. Lowe & G. Ruitenberg, Country Report: Netherlands, National Center for Missing & Exploited Children 2005.

M. Bruning & G.C.A.M. Ruitenberg (red.), Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief, Amsterdam: SWP 2005.

G.C.A.M. Ruitenberg, Het internationaal kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak, Amsterdam: SWP 2003.

 

Articles:

M.V. Antokolskaia & G.C.A.M. Ruitenberg, ‘De rol van de Centrale Autoriteit in kinderontvoeringszaken in het licht van het beginsel van de ‘equality of arms’’, FJR 2009-5, p. 124-130.

G. Ruitenberg, ‘Kinderontvoering: de mythe voorbij’, Pedagogiek in Praktijk 2006-32, p. 37.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Internationale kinderontvoering: cijfers en straffen’, FJR 2006-7/8, p. 182-188.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘International Child Abduction: an Unsolvable Problem?’, Griffin’s View 2006-1, p. 9-18.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Afscheid van Prof. mr. J.E. Doek: symposium en afscheidsrede’, Rechtshulp 2004-11/12, p. 27-31.

K. Blankman & G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Opneming en behandeling van minderjarigen in psychiatrische ziekenhuizen; om gestoord van te worden?’, FJR 2004-9, p. 217-225.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘De uitdaging van het kinderrechtenverdrag voor de Nederlandse rechtspraak’, FJR 2004-2, p. 30-35.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Het terughalen van ontvoerde kinderen’, Tijdschrift voor de Rechten van het Kind 2003-4, p. 2-4.

G.C.A.M. Ruitenberg, ‘Kindermishandeling: Morgen niet meer’, (verslag van RAAK manifestatie ‘Morgen niet meer’ gehouden op 20 november 2002), Rechtshulp 2003-1, p. 3-6.

 

Annotations:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 februari 2003, nr. 200206781/1, JV 2003-5, 135 (p. 448-452).

P.E. Minderhoud & K.M. Zwaan (red.), Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005, annotatie bij nr. 25, ABRS 23 september 2004, p. 111-114.

HR 18 maart 2005, JIN 2005-5, 187.

Rechtbank Utrecht (tussenbeschikking) 13 april 2005; 190630/ FA RK 05-685, LJN: AT3895, JIN 2005-6, 230.

Noot bij: EHRM. (02-11-2010), NJCM-bull 2011-6/7, (Redelijke termijn in kinderontvoeringszaken. Van den Berg en Sarri t. Nederland). p.738-746.

 

Presentations:

G.C.A.M Ruitenberg, Internationale kindervoering. Stand van zaken, verzet van het kind? In Ius Commune Conference Amsterdam Workshop Family Law (2012).

G.C.A.M.Ruitenberg, Het internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak. In Lezing op NJCM-studieavond Kinderrechten, te Utrecht (2003).

G.C.A.M. Ruitenberg, Het kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak. In Lezing op themadag “De uitdaging van het kinderrechtenverdrag voor Nederland” georganiseerd door ACK/DCI. Vrije Universiteit Amsterdam (2003).