Dr. B. (Bart) Breederveld

Dr. B. (Bart) Breederveld

Bart

Graduated in law and notarial law at the Vrije Universiteit Amsterdam (1976). Since 1979 attorney at law at Rensen advocaten in Alkmaar. Specialised matrimonial propertt law. Since 1983 lecturer at the Vrije Universiteit Amsterdam, family law and property law. Subsitutute Judge at the Court of Appeal The Hague. Obtained his PhD in 2008 about the community of property at the moment of divorce. Editor at the journal ‘Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht (FJR).

 

List of publications:

 

Dissertation:

Breederveld, B. (2008, Oktober 13). De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding. De omvang, ontbinding en verdeling door de rechter. VU Vrije Universiteit (586 pag.). Prom./coprom.: prof. mr. G. van der Burght.

 

Books/Reports:

Antokolskaia, M.V., Breederveld, B., Hulst, J.E., Kolkman, W.D., Salomons, F.R. & Verstappen, L.C.A. (2011). Koude uitsluiting. (Extern rapport). The Hague: Research and Documentation Centre, Ministry of Security and Justice; Boom.

 

Articles:

Breederveld, B. (2014). De bankrekening en huwelijksgemeenschap. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 2014 (7006), 149-161.

Breederveld, B. (2013). Contractvrijheid in het huwelijksvermogensrecht. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2013 (7/8), 198-205.

Breederveld, B. (2013). Het Californisch huwelijksvermogensrecht. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2013 (12).

Breederveld, B. Scheiden zonder rechter (editorial). Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2013(3).

Breederveld, B. (2013). (V)echtscheidingen (editorial). Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2013 (10), 263.Breederveld, B. (2013). Het niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding en het saldo van een bankrekening. Relatierecht en Praktijk, 2013 (8), 337-341.

Breederveld, B. (2012). Arbitrage in het familierecht (editorial). Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2012 (3).

Breederveld, B., Labohm, A.L. & Stollenwerck, A.H.N. (2012). De gerechtelijke verdeling en de rol van de notaris daarbij; er is werk aan de winkel. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 2012 (6943).

Breederveld, B. De kosten van de huishouding in het zicht van de echtscheiding (editorial). Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2012.

Breederveld, B., Labohm, A.L. & Stollenwerck, A.H.N. De gerechtelijke verdeling en de rol van de notaris daarbij; er is werk aan de winkel. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 2012, 6943.

Breederveld, B. De gemeenschap die moet worden verdeeld. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2012(50).

Breederveld, B. De wet aanpassing gemeenschap van goederen. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2012, 202(2), 38-42.

Breederveld, B.Ouderschapsplan en huwelijksgemeenschap, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2011, nummer 1 (edototial).

Breederveld, B. Griffierechten en echtscheiding, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2011, nummer 6 (editorial).

Breederveld, B. Onderhoud of verfraaiing? EB 2010, nummer 2, p. 17-20.

Breederveld, B. Het tijdstip van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, UCERF, 2010.

Breederveld, B. Lotsverbondenheid en het recht op levensonderhoud Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2010, nummer 5 (editorial)

Breederveld, B. Smartengeld, verknochtheid en zaaksvervanging, de wederbelegging van een smartengelduitkering niet verknocht en geen zaaksvervanging? Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2010, 6815, p. 809-818.

Breederveld, B. (2009). De aanpassing van de algehele gemeenschap van goederen. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2009 (3), 66-70.

Breederveld, B. De directeur-groot aandeelhouder, diens aandelen en niet uitgekeerde ondernemingswinst en het (niet uitgevoerd) periodiek verrekenbeding, EB 2006, nummer 2, p. 45-51

Breederveld, B. Het voorhuwelijkse vermogen en het verrekenbeding, EB 2005, nummer 5, p. 65-69.

Breederveld, B. Vermogensverschuiving tijdens het huwelijk, EB 2003, nummer 11/12, p. 175-…

Breederveld, B. Afschaffing algehele gemeenschap van goederen, waarom eigenlijk, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2003, nummer 10, p. 189-203

Breederveld, B. De kantonrechter kan verdelen, JBN oktober 2002, p. 212-213.

Breederveld, B. De kantonrechter en de verdeling van een auto, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2002, nummer 11, p. 283-288.

Breederveld, B. Verdeling en kort geding, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2001, nummer 9, p. 236-244

Breederveld, B. Echtscheidingsprocedures en de procedures over de verdeling, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 1993, nummer 10, p. 218-222.

 

Other publications:

Bout-van Dijk, A.G.M., Ebben, E.W.J. & Breederveld, B. (2004). Fiscale gevolgen van boedelverdeling. In A.G.M. van Bout-van Dijk, E.W.J. Ebben & B. Breederveld (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling (Praktijkboek) (pp. C1-C IV2). ‘s-Gravenhage: Elsevier Juridisch.

Breederveld, B. (2012). De vennootschap onder firma in het familierecht. In Met recht betrokken. Afscheidsbundel prof. mr. T.J. van der Ploeg. Kluwer.Breederveld, B. (2009). Wettelijke rente bij verdeling, verrekening en vergoeding. In E.W.J. Ebben, A.H.N Stollenwerck, W.J.J.G. Speetjens & F.A. Groote Wassink (Eds.), In dienst van het recht grenzen verleggen. Liber Amicorum aangeboden aan prof.mr. Gr. van der Burght. Deventer: Kluwer.

Ebben, E.W.J., Bout-Van Dijk, A.G.M. & Breederveld, B. (2005). Fiscale gevolgen van boedelverdeling. In Elsevier (Ed.), Praktijkboek Boedelverdeling (Elsevier Juridisch) (pp. C-1-C IV-7-1). Den Haag: Elsevier/Reed Business Information.

Breederveld, B., Blankman, C. & Bruning, M.R. (2004). Minderjarigen en de verdelen na echtscheiding. In K. Blankman & M.R. Bruning (Eds.), Meesterlijk groot voor de kleintjes (Liber Amoricum Jaap Doek) (pp. 261-276). Deventer: Kluwer.

Breederveld, B. (1999). Verdeling en verrekening na echtscheiding (onderdeel A). In A.G.M. Bout-Van Dijk, B Breederveld & E.W.J. Ebben (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling (pp. A-1-1.1-A-VI-11.4). Den Haag: Elseviers bedrijfsinformatie b.v..

Breederveld, B. (1998). Verdeling en verrekening na echtscheiding (onderdeel A). In A.G.M. Bout-Van Dijk, B Breederveld & E.W.J. Ebben (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling (losbladig) (pp. A-I-1.1-A-VI-11.4). Den Haag: Elseviers bedrijfsinformatie b.v..

Breederveld, B. (1995). Zaken van Personen en Familie, onderdeel Verrekening en verdeling, bewaring van rechten bij scheiding, hfst. V, par 76 t/m 90, Bijzonder deel. In Vademecum Procesrecht.